Slide background Heat Stress Montior เครื่องมือ ตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ
สามารถตรวจวัด บันทึก และ รายงานผลการตรวจวัดได้ ถูกต้องตามกฏหมายกำหนด
รับรองมาตรฐาน ISO 7243 วัดอุณหภูมิผ่าน Senser 3 ชนิด (WET, DRY, GLOBE)
โดยอ้างอิงหลักการถ่ายเทความร้อน (การนำ, การพา และ การแผ่รังสี)
ใช้ตรวจสอบว่าความร้อนในสถานประกาบการนั้นๆ เกินมาตรฐานที่กฏหมายกำหนดหรือไม่
ซึ่งถ้าเกินจะมีผลกระทบกับคนงานที่ทำงานอยู่ อาจเกิดภาวะการขาดน้ำอย่างเฉียบพลัน
เป็นลมแดด และอาจเสียชีวิตได้
Slide background Slider image Slider image AEROSOL AND DUST REALTIME MONITORS
เครื่องตรวจวัดอนุภาคและฝุ่นแบบอ่านผลทันที
Slide background FACILITY MONITORING SYSTEM ระบบตรวจวัดเฝ้าระวังการปนเปื้อนอนุภาคอย่างต่อเนื่องภายในห้องสะอาดระดับสูง
ของกระบวนการผลิต ซึ่งป้องกันความเสียหาย ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์
โดยระบบแยกเป็น 2 กลุ่ม อุตสาหกรรมหลักๆ ดังนี้ Electronic and Semiconductor,
Hard disk drive ซึ่งมาพร้อมกับเครื่องมือ Statistical Process Control (SPC),
Lift Science ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมผลิตยา aseptic, Lab animal , Lab Bio
เป็นต้น เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด EU GMP PIC/S, FDA, ISPE GAMP และ
21 CFR Part 11
More...
Slide background หลักการวัด Optical Absorption Method แหล่งกำเนิดแสง LED ชนิด IR ความยาวคลื่น 880 นาโนเมตร ย่านการวัด 0-1 มิลลิกรัม BC/m3 สำหรับการวัด 15 นาที ที่อัตราการไหล 50 mL/min ความละเอียด 0. 001 ug BC/ m3 ความแม่นยำ ±0. 100 ug BC/ m3, สำหรับการเฉลี่ยค่า 1 นาที ที่อัตราการไหล 150 mL/Min อัตราการไหล 50 ถึง 150 mL/min การบันทึกข้อมูล หน่วยความจำภายในชนิด Flash Memory ขนาด 4 MB ชนิดของสื่อเก็บตัวอย่าง T60 Teflon-coated borosilicate glass fiber More... Slider Image
 • The Best
 • of Innovation and Service
(+66)2 116 5860

เราคือผู้จำหน่ายเครื่องมือตรวจวัดพร้อมบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมมายาวนานกว่า 19 ปี

ประวัติ

ปีพุทธศักราช 2539 บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์ ในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety) และสิ่งแวดล้อม (Environmental Exposure) บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น และ ตั้งใจที่จะพัฒนางานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้มีความทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อที่จะให้คำปรึกษา แนะนำ และจัดจำหน่ายเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำชื่อเสียงให้แก่บริษัทฯในขณะนั้น ตราบมาจนถึง ณ ปัจจุบันนี้ คือ ผลิตภัณฑ์ Quest Technologies ( 3M ) จากประเทศสหรัฐอเมริกา จนทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ และก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทฯ ที่เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า


วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการจำหน่ายและให้บริการเครื่องมือตรวจวัดทางด้าน อาชีวอนามัย, ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึง เครื่องมือตรวจวัดทางด้านอุตสาหกรรมและงานวิจัย


พันธกิจ

แนะนำสินค้าที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับลูกค้า ให้บริการหลังกาารขายที่ดีเยี่ยม มีศูนย์บริการซ่อมและสอบเทียบที่ได้มาตรฐาน


OUR PRODUCTS

EVENT

สัมมนา Human Vibration

ณ โรงแรมอมรีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซอย 5


ออกบูท Safety week 2017

ณ ใบเทคบางนา วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2017


เรามีช่างที่ชำนาญการ การตรวจเช็คและซ่อมเครื่องมือคอยให้บริการ

 • WARRANTY

  เรามีการรับประกันคุณภาพการใช้งานเครื่องมือที่จำหน่าย

 • TEST AND REPAIR

  เรามีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องมือ

 • SCOPE OF CALIBRATON

  ขอบข่ายความสามารถ
  Acoustic Calibration
  Sound Pressure Level: 69.0 – 120.0 dB
  Sound Frequency: 125, 250,500, 1,000, 2,000 Hz

  เครื่องมือ :
  – Sound Level Meter
  – Noise Dosimeter
  – Acoustic Calibrator

  Temperature
  Temperature: 5.0 – 95.0 °C
  เครื่องมือ :
  – Area Heat Stress Monitor (QT1X, QT3X, IST)
  – Personal Heat Stress Monitor (QTII)

  Air Velocity
  Air Velocity 0.00 – 45.00 m/s
  เครื่องมือ :
  – Air Verlocity Meter (9555P, 9565P)

  Differntial Pressure
  Differential Pressure 0 – 1000 Torr
  เครื่องมือ
  – Diiferential Pressure (DPCAL)

  Lux Meter
  Gas Monitor

  สำหรับเครื่องมืออื่นๆ กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Contact Us

บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด

7/139 หมู่ที่ 13 ซอยสันตินคร 11 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540