บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด

บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด เป็นผู้นำในการจำหน่ายและให้บริการเครื่องมือตรวจวัดทางด้าน อาชีวอนามัย, ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึง เครื่องมือตรวจวัดทางด้านอุตสาหกรรมและงานวิจัย แนะนำสินค้าที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับลูกค้า ให้บริการหลังกาารขายที่ดีเยี่ยม มีศูนย์บริการซ่อมและสอบเทียบที่ได้มาตรฐาน

OCCUPATIONAL HEALTH

IAQ

HVAC

ENVIRONMENTAL

CLEAN ROOM

RESEARCH

การใช้งานที่ดี...เริ่มที่ความรู้พื้นฐาน

ทำไมต้องเลือกเรา

บทความที่น่าสนใจ

RESPIRATOR FIT TESTER 

SOUND LEVEL METER

HEAT STRESS MONITOR

ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเราตลอดมา