บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด

บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด เป็นผู้นำในการจำหน่ายและให้บริการเครื่องมือตรวจวัดทางด้าน อาชีวอนามัย, ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึง เครื่องมือตรวจวัดทางด้านอุตสาหกรรมและงานวิจัย แนะนำสินค้าที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับลูกค้า ให้บริการหลังกาารขายที่ดีเยี่ยม มีศูนย์บริการซ่อมและสอบเทียบที่ได้มาตรฐาน

OCCUPATIONAL HEALTH

IAQ

HVAC

ENVIRONMENTAL

CLEAN ROOM

RESEARCH

การใช้งานที่ดี...เริ่มที่ความรู้พื้นฐาน

ทำไมต้องเลือกเรา

บทความที่น่าสนใจ

ฝุ่นละอองขนาดเล็กระดับนาโน

ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ อันตรายของอนุภาคขนาดเล็ก (PM)

คุณภาพอากาศภายในอาคาร

การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารนั้น หากควบคุมตั้งแต่เริ่มต้น การจัดการจะทำได้ง่าย และต้องมีการควบคุมติดตามอย่างต่อเนื่อง

ระบบเติมอากาศ fresh air

ระบบเติมอากาศ fresh air คือ เครื่องมือ หรือ ระบบที่ทำหน้าที่ในการเติมอากาศให้ภายในห้อง ทำหน้าที่เติมอากาศเพื่อเจือจางสิ่งปนเปื้อนต่างให้น้อยลง

RESPIRATOR FIT TESTER 

SOUND LEVEL METER

HEAT STRESS MONITOR

ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเราตลอดมา