บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด

บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด เป็นผู้นำในการจำหน่ายและให้บริการเครื่องมือตรวจวัดทางด้าน อาชีวอนามัย, ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึง เครื่องมือตรวจวัดทางด้านอุตสาหกรรมและงานวิจัย แนะนำสินค้าที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับลูกค้า ให้บริการหลังกาารขายที่ดีเยี่ยม มีศูนย์บริการซ่อมและสอบเทียบที่ได้มาตรฐาน

OCCUPATIONAL HEALTH

IAQ

HVAC

ENVIRONMENTAL

CLEAN ROOM

RESEARCH

HEAT STRESS MONITOR

SOUND LEVEL METER

RESPIRATOR FIT TESTER

ทำไมต้อง Innovative instrument

เครื่องมือมาตรฐานสากล

  • พวกเราคัดเลือกเครื่องมือที่ออกแบบตามมาตรฐานสากล สามารถตรวจวัดได้อย่างถูกต้อง

ศูนย์บริการซ่อมและสอบเทียบมาตรฐาน ISO 17025

  • ฝ่ายบริการได้รับการอบรมอย่างถูกต้องจากบริษัทผู้ผลิต และห้องปฏิบัติการได้รับรองมาตรฐาน ISO 17025

เครื่องสำรองการใช้งาน

  • ในกรณมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องสำรองการใช้งาน สามารถประสานงานเพื่อจองคิวล่วงหน้า

ให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการขาย

  • ให้คำปรึกษาในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม คลอบคลุมการใช้งาน และสอนการใช้งานเครื่องมือ

แนะนำการประยุกต์ใช้เครื่องมือ

  • เพื่อรองรับการทำงานที่หลากหลาย สามารถขอคำปรึกษาถึงข้อจำกัด หรือคุณสมบัติของเครื่องมือ ก่อนปรับใช้ตามความเหมาะสม

อบรมทางวิชาการ

  • นอกจากการใช้งานเครื่องมือ ความรู้พื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ลดความผิดพลาดของข้อมูล

การใช้งานที่ดี...เริ่มที่ความรู้พื้นฐาน

บทความที่น่าสนใจ

MEMS Technology สำหรับการตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือน

ปัจจุบัน MEMS microphones สามารถนำมาใช้ในการตรวจวัดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐานเครื่องมือ เช่น IEC 61672, IEC61252

พื้นที่อับอากาศ

เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะงานที่ทำโดยบุคคลเพียงคนเดียว แยกจากบุคคลอื่น ไม่มีการดูแลอย่างไกล้ชิด นายจ้างควรเลือกเครื่องมือให้เหมาะสม

Cleanroom ตามมาตรฐาน GMP

GMP (Good Manufacturing Practice) คือ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการผลิต ระบบการประกันว่าผลิตภัณฑ์นั้น ได้มีการควบคุมอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานและคุณภาพ

การตรวจวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

การตรวจวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เนื่องจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อคนและสิ่งแวดล้อมได้โดยตรง

ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเราตลอดมา