• The Best
 • of Innovation and Service
(+66)2 116 5860

เราคือผู้จำหน่ายเครื่องมือตรวจวัดพร้อมบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมมายาวนานกว่า 20 ปี

ประวัติ

ปีพุทธศักราช 2539 บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์ ในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety) และสิ่งแวดล้อม (Environmental Exposure) บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น และ ตั้งใจที่จะพัฒนางานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้มีความทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อที่จะให้คำปรึกษา แนะนำ และจัดจำหน่ายเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำชื่อเสียงให้แก่บริษัทฯในขณะนั้น ตราบมาจนถึง ณ ปัจจุบันนี้ คือ ผลิตภัณฑ์ TSI Quest จากประเทศสหรัฐอเมริกา จนทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ และก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทฯ ที่เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า


วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการจำหน่ายและให้บริการเครื่องมือตรวจวัดทางด้าน อาชีวอนามัย, ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึง เครื่องมือตรวจวัดทางด้านอุตสาหกรรมและงานวิจัย


พันธกิจ

แนะนำสินค้าที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับลูกค้า ให้บริการหลังกาารขายที่ดีเยี่ยม มีศูนย์บริการซ่อมและสอบเทียบที่ได้มาตรฐาน

 

 

 


OUR PRODUCTS

EVENT

Aerosol Measurement Short Course

สัมมนาทางวิชาการ  ในหัวข้อเรื่อง  “Aerosol Measurement Short Course”  ระหว่างวันที่ 11- 12 มีนาคม 2562  ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท 230 หมู่ 2 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมืองเทศบาลนครเชียงใหม่  และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (วิทยาเขตดอยสะเก็ด) ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


สัมมนา การตรวจวัดคุณภาพอากาศห้องสะอาดในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน ISO 14644-1 และ ISO 14644-3

สัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง ” การตรวจวัดคุณภาพอากาศห้องสะอาดในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน ISO 14644-1 และ ISO 14644-3 ”   ณ บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด วันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2562

 


งานสัมมนา “Measurement technique for engine and emission study workshop”

ภาพบรรยายกาศ งานสัมมนา “Measurement technique for engine and emission study workshop” ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 -17.00 น. ห้อง 150304 ชั้น 3 อาคาร 15 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


งานสัมมนา หัวข้อ “Evolving Global Pharmaceutical Cleanroom Regulations”

ภาพบรรยายกาศ งานสัมมนา หัวข้อ “Evolving Global Pharmaceutical Cleanroom Regulations” Ambassador Hotel Bangkok  22 August 2019

 


เรามีช่างที่ชำนาญการ การตรวจเช็คและซ่อมเครื่องมือคอยให้บริการ

 • WARRANTY

  เรามีการรับประกันคุณภาพการใช้งานเครื่องมือที่จำหน่าย พร้อมบริการรับสอบเทียบเครื่องมือวัด มาตรฐาน ISO/IEC 17025 Calibration Service

 • TEST AND REPAIR

  เรามีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องมือ พร้อมบริการรับสอบเทียบเครื่องมือวัด มาตรฐาน ISO/IEC 17025 Calibration Service

  Promotion
 • CALIBRATON SERVICE บริการรับสอบเทียบเครื่องมือวัด

  บริการรับสอบเทียบเครื่องมือวัด มาตรฐาน ISO/IEC 17025 Calibration Service บริการสอบเทียบเครื่องมือ และจำหน่ายเครื่องมือวัด

  ขอบข่ายความสามารถ
  Acoustic Calibration
  Sound Pressure Level: 69.0 – 120.0 dB
  Sound Frequency: 125, 250,500, 1,000, 2,000 Hz

  เครื่องมือ :
  – Sound Level Meter
  – Noise Dosimeter
  – Acoustic Calibrator

  Temperature
  Temperature: 5.0 – 95.0 °C
  เครื่องมือ :
  – Area Heat Stress Monitor (QT1X, QT3X, IST)
  – Personal Heat Stress Monitor (QTII)

  Air Velocity
  Air Velocity 0.00 – 45.00 m/s
  เครื่องมือ :
  – Air Verlocity Meter (9555P, 9565P)

  Differntial Pressure
  Differential Pressure 0 – 1000 Torr
  เครื่องมือ
  – Diiferential Pressure (DPCAL)

  Lux Meter
  Gas Monitor

  สำหรับเครื่องมืออื่นๆ กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Contact Us

บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด

7/139 หมู่ที่ 13 ซอยสันตินคร 11 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540