วิสัยทัศน์

 เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือตรวจวัดชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางด้าน อาชีวสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และ สิ่งแวดล้อม (Health, Safety and Environment)

พันธกิจ

นำเสนอเครื่องมือที่มีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในราคาเหมาะสม พร้อมด้วย ศูนย์บริการ และ บริการหลังการขายแบบมืออาชีพ บริการลูกค้า เหมือนคนในครอบครัว

innovative instrument history

คุณกวี  ศิริอาชวะวัฒน์

Mr.Kavee  Siri-achawawath

Founder

“เราจะไม่ทอดทิ้งลูกค้าของเราเมื่อเกิดปัญหา”

ปีพุทธศักราช 2539 บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์ ในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Occupational Health and Safety) และสิ่งแวดล้อม (Environmental Exposure) บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น และ ตั้งใจที่จะพัฒนางานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ข้อคิดและแนวทางปฏิบัติงาน

สินค้าคุณภาพ พร้อม ความถูกต้อง และ รวดเร็ว ในการให้บริการ

คุณธเนศวร ศิริอาชวะวัฒน์

Mr.Thanesvorn Siri-achawawath

CEO

เร็ว แม่นยำ เพราะ เราคือตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต