เครื่องฟอกอากาศ

เครื่องฟอกอากาศ ที่ทำได้มากกว่าการกำจัดฝุ่น กำจัดฝุ่นได้ >99% ด้วยเทคนิค Electrostatic Filtration* กำจัดไวรัส และแบคทีเรีย ด้วยเทคนิค Anion Generator กำจัด Formaldehyde ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งได้ >90% *

Click me!

การเตรียมตัวก่อนการใช้งาน

เมื่อเปิดกล่องผลิตภัณฑ์ให้ทำการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน หากพบสภาพไม่เหมาะสมในการใช้งานกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อเปลี่ยนสินค้าเป็นเครื่องใหม่

ตำแหน่งการจัดวาง
  • ควรวางผลิตภัณฑ์ไว้ในห้องที่ไม่มีน้ำหยดหรือน้ำกระเซ็น ไม่ควรนำไปใช้ภายนอกอาคาร
  • ควรเว้นพื้นที่ให้บริเวณทางเข้าอากาศอย่างน้อย 30 ซม. และบริเวณอากาศออกอย่างน้อย 100 ซม.

ขั้นตอนการใช้งาน

เมื่อเสียบปลั๊ก เครื่องจะเสียงดัง “ปิ๊ง” แสดงสถานะพร้อมทำงานจากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่อง ไฟแสดงสถานการณ์ทำงานก็จะปรากฏ

การปรับตั้งโหมดการทำงาน

เครื่องสามารถปรับตั้งโหมดการทำงานได้ 3 โหมด คือ

Auto Mode : ระบบอัตโนมัติ ปรับตามสภาวะอากาศโดยระบบจะปรับความแรงของระบบดึงอากาศอัตโนมัติ โดยเครื่องจะมีการแสดงสถานะของ Air Index (โดยระบุเป็น 3 สถานะตามสภาพอากาศ = เขียว, ฟ้า, แดง) เมื่อเปิดเครื่อง เครื่องจะเข้าสู่ Auto Mode ทันที

Manual : คือระบบการทำงาน ตามคำสั่งที่เลือก โดยการกดปุ่ม Mode เพื่อการปรับให้เข้าสู่ โหมด Auto กับ Sleep

Sleep Mode : เข้าสู่ Sleep Mode ได้ด้วยการกดปุ่ม Mode เมื่อไฟสถานะ Sleep ปรากฏขึ้น พัดลมปรับ Mode เข้าสู่ระดับด่ำแต่ยังคงประสิทธิภาพในการทำงานเหมาะกับช่วงเวลาการเข้านอน

ไฟแสดงสถานการณ์เตือน

เมื่อเครื่องถึงสถานการณ์ทำความสะอาดจะมีไฟแสดงสถานะที่ปุ่ม Mode และ Time หลังจากการทำความสะอาด ให้กดปุ่ม Power และ Mode พร้อมกัน 3 วินาที

ปุ่มควบคุมการทำงาน

ปุ่มควบคุมการทำงานอยู่ด้านบนของเครื่องมือ สถานการณ์ทำงานเป็นดังนี้

การบำรุงรักษา และแก้ไขปัญหา

รอบการทำความสะอาด

การทำความสะอาด Pre-Filter และ ESP Unit เมื่อสินค้าทำงานเป็นเวลานาน (โดยปกติประมาณ 3 เดือน) เพื่อที่จะรักษาผลการฟอกอากาศที่ดี แนะนำให้ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

ขั้นตอนการทำความสะอาด

ส่วนที่ต้องทำความสะอาด คือ Pre-Filter,ESP Unit และ Plasma Filter ก่อนถอดชุดตัวกรองให้ถอดปลั๊ก แล้วรออย่างน้อย 10 วินาที เพื่อให้เครื่องปล่อยประจุออกให้หมดก่อน

วิธีทำความสะอาดเครื่องฟอก

กลับสู่สารบัญ