Clean room

CLEAN ROOM

Clean Room Cleaning Tools

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทำความสะอาดในห้องสะอาด ( CLEAN ROOM )

See collections
CLEAN ROOM

Clean Room Particle Counters (Handheld)

เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจนับจำนวนอนุภาคในห้องสะอาดชนิดหิ้วถือ ที่อัตราการไหล 28.3 ลิตรต่อนาที สามารถนับอนุภาคในช่วง 0.3 ถึง 25ไมครอน โดยสามารถเลือกช่วงขนาดที่ต้องการตรวจวัดได้ และตรวจวัดพร้อมกันได้ 6 ขนาด มีความแม่นยำสูง ทำงานด้วยแบตเตอรี่ สามารถบันทึกผลการตรวจวัด, รายงานผลเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด

See collections
CLEAN ROOM

Clean Room Condensation Particle Counters

Cuom socis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculus muspellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede ut imperdiet a, venenatis vitae justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

See collections
CLEAN ROOM

Real Time Viable Particle Counter

Real-Time Viable Particle Counter เครื่องตรวจนับการปนเปื้อนอนุภาคเชื้อแบบอ่านค่าได้ทันที เป็นเทคโนโลยีเครื่องตรวจวัดที่สามารถวัดอนุภาคได้ทั้ง 3 แบบในเครื่องเดียว ได้แก่ อนุภาคโดยทั่วไป Non-viable particle, อนุภาคเชื้อจุลชีพ Viable particle และการเก็บตัวอย่าง เพื่อนำไปวิเคราะห์เชื้อ Collection Filter เหมาะสำหรับ งานตรวจนับการปนเปื้อนของอนุภาคภายในห้องสะอาด ที่มีกระบวนการผลิตปราศจากเชื้อ โดยมีการปนเปื้อนไม่เกิน มาตรฐานที่กำหนด

See collections