เครื่องวัด PM 2.5 Monitor

เป็นอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องหรืออาคารสำนักงาน รวมไปถึงสามารถแสดงค่า อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ได้ภายในหน้าจอเดียว และสามารถใช้เป็นนาฬิกาปลุกได้ ประหยัดพลังงานและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่าน/แบตเตอรี่ เนื่องจากท่านสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้ผ่านสายชาร์จ USB TypeC

Click me!

ขั้นตอนการใช้งาน

หากเครื่องไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา ควรเสียสายทำการชาร์จแบตเตอรี่ และเปิดเครื่องทิ้งไว้อย่างน้อย 48 ชั่วโมง
เพื่อให้ค่าการตรวจวัด CO2 มีความแม่นยำมากที่สุด ควรทำการต่อสายไฟไว้เพื่อให้เครื่องพร้อมทำงานตลอดเวลา
กรณีที่เครื่องไม่มีการกดปุ่มใดๆนานเกิน 1 ชั่วโมง เครื่องจะทำการปิดอัตโนมัติ

เปิด | ปิด (ON | OFF)

กดปุ่ม ค้างไว้ 2 วินาที เพื่อทำการเปิดเครื่อง หากต้องการปิดเครื่อง ให้กดค้างไว้ 2 วินาทีอีกครั้ง

เปลี่ยนค่าแสดงผล (Detection Value Switching)

กดปุ่ม + เพื่อเปลี่ยนค่าแสดงผล ระหว่าง PM2.5 และ CO2 readings.

เปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ (Temperature Unit Switching)

กดปุ่ม – เพื่อเปลี่ยนค่าแสดงผลระหว่าง ℃ and ℉.

การตั้งเวลา (Time Settings)

 • กดปุ่ม – ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อทำการตั้งค่าเวลาที่ต้องการตามลำดับดังนี้ ปี-เดือน-วันที่-ชั่วโมง-นาที.
 • กดปุ่ม + เพื่อเพิ่มค่า หรือ กดปุ่ม – เพื่อลดค่า
 • กดปุ่ม เพื่อบันทึกค่าเวลาที่ต้องการ
การตั้งนาฬิกาปลุก (Alarm Settings)
 • กดปุ่ม – ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อทำการตั้งนาฬิการปลุก หน้าจอจะกระพริบตัวเลขตามลำดับดังนี้ ชั่วโมง – นาที
 • กดปุ่ม + เพื่อเพิ่มค่า กดปุ่ม – เพื่อลดค่า กดปุ่ม เพื่อบันทึกเวลาที่ต้องการ
 • จากนั้นกดปุ่ม – เพื่อให้หน้าจอแสดงรูป “” เพื่อตั้งการตั้งปลุก จากนั้น กดปุ่ม เพื่อบันทึกการตั้งปลุก
 • เมื่อถึงเวลาที่ตั้งปลุก ตัวเครื่องจะส่งเสียง และสัญลักษณ์ “” จะกระพริบที่ กด เพื่อทำการปิดนาฬิกาปลุกได้ หากไม่มีการตอบสนองใดนาฬิกาปลุกจะดังต่อเนื่อง 5 นาที และหยุดอัตโนมัติ

หน้าจอ และการเตือน (LCD Light & Alarm Reminder)

 • เมื่อค่า CO2 level is ≤2000PPM, หน้าจอไฟ LCD จะเป็นสีเขียว
 • เมื่อค่า CO2 level is >2000PPM, หน้าจอไฟ LCD จะเปลี่ยนเป็นสีส้ม/แดง และมีเสียงดังเตือน

การชาร์จแบตเตอรี่ (Charge)

Chief Officer
 • เครื่องมีแบตเตอรีลิเทียมภายในตัวเครื่อง ท่านสามารถชาร์จด้วยสาย USB type C กับคอมพิวเตอร์หรือ USB 5V charger.
 • หากเครื่องแสดงสัญลักษณ์ ” ” ที่หน้าจอ และไม่สามารถแสดงผลอย่างอื่นที่หน้าจอ ให้ทำการชารจ์ก่อนเริ่มใช้งานเครื่อง
 • Battery icon status:

 

  

แบตเตอรี่ต่ำ

กำลังชารจ์

แบตเตอรี่เต็ม

Parameters

Item

Parameter

Dimensions

100*65 mm

Battery

2200 mAh lithium battery

Interface Type

Type C USB Port

Input

DC

Charging Temperature

0 – 40℃ (32 – 104℉)

Charging Time

About 4 hours when off

CO2 Detection Range

400 – 5000 ppm

PM2.5 Detection Range

0 – 999 μg/m3

Temperature Range

0 – 45℃ (32 – 113℉)

Humidity Range

0 – 99% RH

กลับสู่สารบัญ