Environmental

ENVIRONMENTAL

Dust Monitor

DUSTTRAK DRX เป็นเครื่องวัดปริมาณอนุภาคในอากาศ ที่สามารถวัดอนุภาคได้พร้อมกันทั้ง 4 ขนาด (PM1, 2.5, Resp, 10) ด้วยหลักการตรวจวัดแบบ Laser 90° Light Scattering มีหน่วยความจำภายในเครื่อง สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ และมีช่วงการวัดที่เหมาะสำหรับใช้งานทางด้าน คุณภาพอากาศภายในและนอกสถานประกอบการต่างๆ รวมไปถึงการใช้งานในภาคสนาม

See collections
ENVIRONMENTAL

Dust Monitor (Environment)

เป็นเครื่องวัดปริมาณฝุ่นในอากาศเพื่อการตรวจวัดและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคาร

See collections
ENVIRONMENTAL

Flue Gas Analyzer

วิเคราะห์ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครื่องจักรที่มีการสันดาปของเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ เช่น น้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ หรือเชื้อเพลิงชีวมวลต่างๆ เพื่อการปรับตั้งหรือแก้ไขเพื่อให้เครื่องจักรนั้นให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยสามารถตรวจวัดอ้างอิงตามาตรฐานต่างๆ เช่น EPA Method 3A, 6C, 7E และ 10 รวมถึง EN 50379

See collections
ENVIRONMENTAL

Electromagnetic Field

เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวัด และวิเคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่สูง แบบเลือกย่านการตรวจวัด สามารถแสดงผลการตรวจวัดได้ทั้งรูปแบบของความเข้มสนาม และการตรวจวัดเปรียบเทียบกับมาตรฐานต่างๆได้ เหมาะกับงานด้านการสื่อสาร วิทยุ โทรทัศน์ และงานโทรคมนาคม

See collections
ENVIRONMENTAL

Aerosol and Cloud Physic 

เครื่องตรวจวัดจำนวนและขนาดของอนุภาคละอองลอยที่ก่อตัวเป็นเมฆ
เครื่องมือจาก Droplet measurement ช่วยให้สามารถวัดเมฆในฤดูกาลต่างๆ และภายใต้เงื่อนไขที่หลากหลาย ช่วยปรับปรุงการพยากรณ์อากาศและสร้างความเชื่อมั่นในแบบจำลองที่คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

See collections
ENVIRONMENTAL

Particle Instrument

เครื่องมือตรวจวัดประสิทธิภาพการกรองอนุภาค
ใช้สำหรับการทดสอบ แผ่นกรองอากาศ (Filter) หรือ หน้ากากกรองอากาศ (Mask & Respirator)
ได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ผลิตแผ่นกรองชั้นนำทั่วโลก มากว่า 20 ปี
ทดสอบตามมาตรฐาน NIOSH US 42 CFR 84, GB2626, EN143/EN149 , ASTM F3502, ฯลฯ
ทำการทดสอบแบบอัตโนมัติ ใช้งานได้แม้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ

See collections
ENVIRONMENTAL

Stack Sampling

เครื่องเก็บตัวอย่างจากปล่องระบายในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มาพร้อมกับโพรบแบบเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง และสารเคมีได้พร้อมกัน โดยเป็นไปตามมาตรฐาน UNI EN 13284, UNI EN ISO 16911-1, US EPA M5, US EPA M17

See collections
ENVIRONMENTAL

Ambient Air Quality

เครื่องมีระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบ Real Time ที่มีโซลูชันครอบคลุมในการตรวจสอบพารามิเตอร์ต่างๆที่สำคัญในงานคุณภาพอากาศ เช่น PM1, PM2.5, PM10, PM100, คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2), โอโซน (O3), ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S), เสียงรบกวนรอบข้าง, แสง, UV, อุณหภูมิ และความชื้น

See collections