คู่มือการใช้งาน

หากท่านติดขัดปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการใช้งานรบกวนอ่านคู่มือด้านล่าง

ระบบเติมอากาศ

A-ERV Home

 

 

เครื่องฟอกอากาศ

KY-APS-200

เครื่องวัด CO2,PM2.5

CO2,PM2.5