การเก็บตัวอย่างอากาศคืออะไร และเหตุใดเราจึงต้องเก็บตัวอย่างอากาศ 

การเก็บตัวอย่างอากาศ

การเก็บตัวอย่างอากาศคืออะไร และเหตุใดเราจึงต้องเก็บตัวอย่างอากาศ พนักงานต้องการอากาศที่สะอาดและการระบายอากาศที่ดีในการทำงาน และในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยฝุ่น ควัน และก๊าซ บางครั้งการหาอากาศที่สะอาดก็เป็นไปได้ยาก บริษัทต่างๆ มักต้องการวิธีการตรวจสอบว่าอนุภาคใดอยู่ในอากาศ และสิ่งใดที่อนุภาคเหล่านั้นอาจมีต่อคนงานที่หายใจเข้าไปเป็นเวลาแปดชั่วโมงต่อวัน แปดชั่วโมงการทำงาน 

การเก็บตัวอย่างอากาศเป็นวิธีที่สะดวกในการประเมินคุณภาพอากาศ และรับข้อมูลที่จำเป็นในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคุณภาพ 

การเก็บตัวอย่างอากาศคืออะไร? 

เรามาเริ่มกันที่พื้นฐานกันก่อน คำจำกัดความของการเก็บตัวอย่างอากาศคืออะไร? 

การเก็บตัวอย่างอากาศเป็นกระบวนการที่ใช้ในการกำหนดสิ่งที่ปนเปื้อนในอากาศที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม ใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจจับสิ่งปลอมปน เช่น ก๊าซ ไอระเหย ฝุ่น และเส้นใยในอากาศ 

ความสำคัญของการเก็บตัวอย่างอากาศ คือ สารเหล่านี้อาจทำให้ระบบทางเดินหายใจบกพร่องหากสูดดม ดังนั้นการเก็บตัวอย่างอากาศจึงช่วยให้บริษัทต่างๆ วัดคุณภาพอากาศ และกำหนดมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยที่พวกเขาต้องปฏิบัติตาม 

การเก็บตัวอย่างอากาศมีความสำคัญในอุตสาหกรรม ที่มีสารปนเปื้อนในอากาศในระดับสูง เช่น ฝ่ายปฏิบัติการดับเพลิง โรงงานผลิตสารเคมี สถานที่ก่อสร้าง บริษัทเหมืองถ่านหิน และ ห้องปฏิบัติการวิจัย มักใช้การเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อให้เข้าใจถึงคุณภาพของสภาพแวดล้อมในการทำงาน และทำให้พนักงานปลอดภัย 

ประเภทของการเก็บตัวอย่างอากาศ 

การเก็บตัวอย่างอากาศมีรูปแบบที่แตกต่างกัน 2 รูปแบบ: 

 • การเก็บตัวอย่างอากาศแบบอยู่กับที่ (Static air sampling) : การสุ่มตัวอย่างอากาศแบบคงที่ จะนำตัวอย่างอากาศจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศแวดล้อมโดยทั่วไปจะมีขนาดใหญ่กว่าและมีอัตราการไหลสูง จึงสามารถสุ่มตัวอย่างอากาศปริมาณมากได้ในเวลาอันสั้น มีประโยชน์อย่างยิ่งในการค้นหาแหล่งที่มาของสารปนเปื้อน
 • การสุ่มตัวอย่างอากาศส่วนบุคคล (Personal air sampling) : ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างอากาศนี้สุ่มตัวอย่างอากาศที่บุคคลหนึ่งมีโอกาสได้รับ ในการเก็บตัวอย่างอากาศส่วนบุคคล ผู้ปฏิบัติงานมักจะติดตั้งอุปกรณ์เก็บตัวอย่างที่สวมใส่ได้ ซึ่งจะต้องเก็บในเวลาทำงานตามปกติ 

ทำไมเราต้องเก็บตัวอย่างอากาศ? 

บริษัทมักจะสุ่มตัวอย่างอากาศ “เพื่อตรวจสอบการสัมผัสกับสารปนเปื้อนในอากาศ” ที่พนักงานได้รับ การเก็บตัวอย่างอากาศช่วยให้อุตสาหกรรมหรือบริษัทอื่นๆ ที่มีโอกาสได้รับสัมผัสสูงได้รับข้อมูลคุณภาพอากาศที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานเป็นอันดับแรก 

 • ช่วยให้ระบุชนิดของสารมลพิษต่างๆ : การใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างช่วยให้บริษัททราบว่ามีสิ่งปนเปื้อนใดบ้างและอนุภาคเหล่านั้นเป็นพิษหรือไม่ 
 • ช่วยให้กำหนดความเข้มข้นของสารปนเปื้อน : บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องทราบด้วยว่ามีสิ่งปลอมปนอยู่ในสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด การสุ่มตัวอย่างสามารถให้แนวคิดแก่พวกเขาว่ามีความเข้มข้นใดบ้าง เพื่อให้สามารถระบุได้ว่าสภาพแวดล้อมนั้นปลอดภัยในการทำงานหรือไม่ 

ประเภทของสารปนเปื้อนในอากาศ 

สารปนเปื้อนในอากาศแบ่งออกเป็นหลายประเภท: 

 1. ก๊าซ (Gases): ก๊าซมีอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานหลายแห่ง พวกมันสามารถขยายตัวเพื่อเติมเต็มพื้นที่ที่พวกมันครอบครอง ก๊าซไอเสีย ก๊าซเชื่อมอาร์ค และก๊าซเผาไหม้ภายในล้วนเป็นตัวอย่างทั่วไปในสถานที่ทำงานอุตสาหกรรม ก๊าซพิษเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ และแม้แต่ก๊าซที่ไม่เป็นพิษก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากพวกมันขัดขวางการรับออกซิเจน
 2. ไอระเหย (Vapors): ไอระเหยเป็นสารระเหยที่เกิดขึ้นเมื่อวัสดุที่มีอยู่ในสถานะของแข็งหรือของเหลวระเหยไปตามปกติ ในอุตสาหกรรม ตัวทำละลายอินทรีย์มักผลิตไอระเหย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวทำละลายที่มีจุดเดือดต่ำที่ระเหยได้ง่ายที่อุณหภูมิห้อง ไอระเหยจำนวนมากเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจเข้าและการดูดซึมทางผิวหนัง
 3. ฝุ่น (Dusts) : ในอุตสาหกรรม ฝุ่นเป็นอนุภาคของแข็งในอากาศที่วัดได้ระหว่าง 0.1 ถึง 25 ไมโครเมตร ฝุ่นมักเป็นอนุภาคของแข็งที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การบด การจัดการ การทำลาย การระเบิด การเจียร การบด การระเบิด หรือการเขย่าวัสดุต่างๆ วัสดุอาจเป็นสารอินทรีย์ หรืออนินทรีย์ เช่น หิน ถ่านหิน ไม้ แร่ โลหะ และเมล็ดพืช เป็นตัวอย่างทั่วไป ฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10 ไมโครเมตรเรียกว่าอนุภาคที่หายใจเข้าไปได้ เนื่องจากฝุ่นเหล่านี้สามารถฝังตัวอยู่ลึกเข้าไปในถุงลมของปอด
 4. ฟูม (Fumes): ก่อตัวขึ้นเมื่อของแข็งเปลี่ยนเป็นไอระเหย – ควบแน่นในอากาศเย็น อนุภาคที่ประกอบเป็นควันนั้นละเอียดมากและหายใจเข้าได้ง่าย โดยปกติจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 พิโคมิเตอร์ การเชื่อมและกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลหะหลอมเหลวมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดควัน
 5. หมอก (Mists) : หมอกเป็นของเหลวที่กระจายตัวอย่างประณีตซึ่งลอยอยู่ในบรรยากาศ ก่อตัวเมื่อของเหลวที่ระเหยกลายเป็นไอรวมตัวกลับเป็นสถานะของเหลว และอนุภาคของเหลวจะลอยอยู่ในอากาศ นอกจากนี้ยังอาจเกิดขึ้นเมื่อกระบวนการเช่นการทำให้เป็นละอองกระจายของเหลวไปในอากาศ การตัดและการเจียรอาจทำให้เกิดละอองน้ำมัน การชุบด้วยไฟฟ้ามักจะทำให้เกิดละอองกรด และกระบวนการตกแต่งผิวละเอียดด้วยสเปรย์มักจะทำให้เกิดละอองสเปรย์
 6. เส้นใย (Fibers) : เส้นใยมีความยาว เรียว อนุภาคที่เป็นของแข็ง ซึ่งมักจะมีความยาวเกินเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างมาก ใยหิน ไฟเบอร์กลาส และแป้งโรยตัวมักจะแตกตัวเป็นเส้นใย กระบวนการในการก่อสร้าง การขุด การรื้อถอน และการผลิต มักจะก่อให้เกิดสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้

ประเภทของอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศ 

อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศมีหลายรูปแบบ ดังนั้นบริษัทของคุณจึงสามารถเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างอากาศและเครื่องมือที่จะทำงานได้ดีที่สุดสำหรับการใช้งานเฉพาะของคุณ 

ตลับกรอง(Cassettes) 

ตลับกรอง(Cassettes) เป็นหน่วยพื้นฐานของการเก็บตัวอย่างอากาศ ตลับเก็บตัวอย่าง ทำงานร่วมกับ ฟิลเตอร์ และ ปั๊มเพื่อเก็บอนุภาคจากอากาศ ซึ่งสามารถใช้ตลับ เพื่อรวบรวมสิ่งปนเปื้อนในอากาศจากสภาพแวดล้อมในการทำงานและส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อทำการวิเคราะห์ 

ตลับกรอง(Cassettes) บางครั้งมีFilterที่ใส่ไว้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการสุ่มตัวอย่างอากาศ ต่างจากอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆ ตลับกรอง(Cassettes) เหล่านี้ไม่ต้องชั่งน้ำหนักหรือประกอบก่อนใช้งาน 

อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศ

Pumps ปั๊ม 

ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศจับคู่กับสื่อกรองเพื่อรวบรวมสิ่งปนเปื้อนจากอากาศ มีประโยชน์สำหรับการสุ่มตัวอย่างในพื้นที่ การสุ่มตัวอย่างคุณภาพอากาศภายในอาคาร และการสุ่มตัวอย่างส่วนบุคคล และทำงานได้ดีสำหรับสารปนเปื้อนหลายชนิด รวมทั้งแร่ใยหิน เบริลเลียม อนุภาคอันตราย ตะกั่ว สปอร์ของเชื้อรา และฝุ่นและซิลิกาที่หายใจเข้าไปได้ 

ปั๊มเก็บสารเคมี

Bubblers และ Impingers 

Bubblers และ Impingers มักจะทำงานกับปั๊มในพื้นที่เพื่อสุ่มตัวอย่างสารปนเปื้อนในพื้นที่ที่กำหนด มักจะทำงานได้ดีสำหรับอนุภาค ก๊าซและไอระเหย ที่ต้องการของเหลวในการทำงาน พวกเขารวบรวมสารปนเปื้อนโดยการทำให้ฟองอากาศผ่านของเหลวเพื่อให้จับกับสารปนเปื้อน 

อุปกรณ์เก็บฝุ่น

Filter Media ตัวกรองและสื่อกรอง 

ตัวกรองทำงานโดยส่งอากาศผ่านเมมเบรนที่เต็มไปด้วยรูพรุนขนาดเล็ก อากาศสามารถผ่านได้ ในขณะที่รูเล็กๆ จะดักจับสิ่งปนเปื้อนที่อีกด้านหนึ่งของสื่อ เมมเบรนกรองมีวัสดุหลากหลายประเภท — ผสมเซลลูโลสเอสเทอร์ (MCE), โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC), โพลีคาร์บอเนตแทร็ค-เอท (PCTE), โพลีเตตราฟลูออโรเอทิลีน (PTFE), ใยแก้ว, ควอตซ์และแม้กระทั่งเงิน 

Cyclones ไซโคลน 

ชุด Cyclone เชื่อมต่อกับตลับกรองเพื่อกรองอนุภาคขนาดใหญ่ที่ไม่เป็นพิษออกจากอากาศ ประกอบด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยงที่การหมุนอย่างรวดเร็วของอากาศบังคับให้อนุภาคขนาดใหญ่ลงไปด้านล่างโดยไม่ต้องการเก็บ อนุภาคที่หายใจเข้าได้จะยังคงดำเนินต่อไปและติดอยู่ในตลับกรอง 

Inhalable Samplers 

เครื่องเก็บตัวอย่างที่ได้รวบรวมอนุภาคขนาดที่มีแนวโน้มว่าจะเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสูดดม นั่นคืออนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 100 ไมโครเมตร ช่วยบริษัทต่างๆ ในการพิจารณาความเสี่ยงของการสูดดมสารปนเปื้อนสำหรับคนงานได้ 

ที่มา: www.zefon.com 

กลับสู่สารบัญ

สรุป 

การเก็บตัวอย่างอากาศเป็นวิธีที่ช่วยให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคุณภาพ ควรเลือกวิธีการเก็บตัวอย่างและอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศ ให้เหมาะสมกับประเภทสารมลพิษ เพื่อความถูกต้องในการตรวจสอบและประเมิน 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก