เครื่องวัดฝุ่นแบบอ่านค่าทันที DUSTTRAK DRX

DUSTTRAK DRX เป็นเครื่องวัดปริมาณอนุภาคในอากาศ ที่สามารถวัดอนุภาคได้พร้อมกันทั้ง 4 ขนาด (PM1, 2.5, Resp, 10) ด้วยหลักการตรวจวัดแบบ Laser 90° Light Scattering มีหน่วยความจำภายในเครื่อง สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ และมีช่วงการวัดที่เหมาะสำหรับใช้งานทางด้าน คุณภาพอากาศภายในและนอกสถานประกอบการต่างๆ รวมไปถึงการใช้งานในภาคสนาม

หมวดหมู่: