เครื่องวัดเสียง SOUNDPRO (SE / DL)

เครื่องวัดระดับความดังเสียง มีขนาดกะทัดรัด หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ สามารถแสดงผลการตรวจวัดได้ทั้งตัวเลข และกราฟได้ พร้อมปุ่มควบคุมการทำงานแบบ Soft Key ที่สะดวกต่อการใช้งาน เก็บผลการตรวจวัดในการ์ดความจำชนิด SD มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปรับตั้งเครื่องมือและประมวลการตรวจวัด เหมาะกับงานในการประเมินผลกระทบของเสียง และงานการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่: