เครื่องวัดเสียง SV 973

เครื่องวัดเสียง SV 973 คือ เครื่องวัดระดับเสียง Class 2 ตามมาตรฐาน IEC 61672 เหมาะสำหรับการตรวจวัดในโรงงานอุตสาหกรรม และสามารถใช้งานในการตรววัดเสียงรบกวน เสียงกระแทก และวัดเสียงสะท้อน

หมวดหมู่: