สินค้า

เราคือผู้จำหน่ายเครื่องมือตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)  สิ่งแวดล้อม (Environmental Exposure)  และห้องสะอาด (Clean Room) พร้อมบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมมายาวนานกว่า 20 ปี

Continuous Monitoring

 

บทความที่น่าสนใจ

Bio-Decontamination

การทำ Bio-Decontamination ด้วย ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ควรทำให้อยู่ในรูป Vapor และต้องควบคุมความชื้นระหว่างการ fumigation เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกลั่นตัวและกัดกร่อนกับโลหะ

พื้นที่อับอากาศ

เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะงานที่ทำโดยบุคคลเพียงคนเดียว แยกจากบุคคลอื่น ไม่มีการดูแลอย่างไกล้ชิด นายจ้างควรเลือกเครื่องมือให้เหมาะสม

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ Clean Room

ปัญหาของห้องCleanroom คือ สิ่งปนเปื้อน อนุภาคขนาดเล็กและฝุ่นละอองต่างๆ ที่มาจาก ผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร กระบวนการผลิต รวมทั้งอากาศภายนอก

Cleanroom ตามมาตรฐาน GMP

GMP (Good Manufacturing Practice) คือ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการผลิต ระบบการประกันว่าผลิตภัณฑ์นั้น ได้มีการควบคุมอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานและคุณภาพ

เครื่องเติมอากาศในบ้าน

เครื่องเติมอากาศในบ้าน คือ เครื่องดึงอากาศจากภายนอกเข้ามาเติมอากาศภายในบ้าน ซึ่งเครื่องเติมอากาศมีคนใช้ชื่อเรียก หลากหลาย

การสอบเทียบเครื่องวัดฝุ่น

การเลือกเครื่องมือตรวจวัดให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งานมีความสำคัญ รวมไปถึงการบำรุงรักษา และ สอบเทียบตามคำแนะนำของผู้ผลิตก็มีความสำคัญเช่นกัน

การทดสอบ Filter ในงานอุตสาหกรรมยานยนต์ (Testing Automotive Filter)

Filter ในงานอุตสาหกรรมยานยนต์ (Testing Automotive Filter) มีหลากหลายหัวข้อ และรายละเอียดมาตรฐาน

ประกาศ กรมอนามัย เรื่อง ค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในอาคารสาธารณะ พ.ศ. 2565

โรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจส่วนใหญ่ สามารถกระจายได้ดีในพื้นที่ปิด ในช่วงที่มีการแพร่กระจายของ COVID ทำให้เกิดการติดต่อจากในอาคารเป็นส่วนใหญ่