สินค้า

เราคือผู้จำหน่ายเครื่องมือตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)  สิ่งแวดล้อม (Environmental Exposure)  และห้องสะอาด (Clean Room) พร้อมบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมมายาวนานกว่า 20 ปี

บทความที่น่าสนใจ

เสียงรบกวนคืออะไร และส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง

เสียงรบกวนคือ เป็นเสียงที่ไม่พึงประสงค์หรือเสียงที่มีระดับความดังสูงเกินไปจนทำให้เกิดความรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนที่ได้รับฟัง

การตรวจวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

การตรวจวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เนื่องจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อคนและสิ่งแวดล้อมได้โดยตรง

Asia-AQ

Asia-AQ คือ โครงการเก็บตัวอย่างอากาศเหนือน่านฟ้าไทย เพื่อทำความเข้าใจต้นตอปัญหาฝุ่น PM2.5 สู่แนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวของประเทศไทย

PM2.5 คืออะไร

PM2.5 คือ ฝุ่นละออง หรือ ละอองอนุภาค ที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ มีขนาด 2.5 ไมครอนลงมา ซึ่งตามนิยามที่ WHO หรือ

Air change rate คืออะไร

การวัดและควบคุม Air Change Rate เป็นขั้นตอนสำคัญในการดูแลรักษาระบบการถ่ายเทอากาศ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบายอากาศอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพที่ดีสำหรับผู้ใช้

Man-Down ในเครื่องวัดแก๊สสำคัญอย่างไร

การทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย เช่น ทำงานในพื้นที่เป็น หลุ่ม, บ่อ, ไซโล, ถังน้ำมัน หรือห้องใต้ดิน ถือเป็นลักษณะของ “พื้นที่อับอากาศ” แน่นอนว่าต้องมีมาตรการ

AQMs คืออะไร

AQMs คือ Air Quality Monitoring system หรือระบบที่ใช้วัดพารามิเตอร์ทางด้าน อุตุนิยมวิทยา (Metrological Parameter) และคุณภาพอากาศ

ค่าดัชนีความร้อน

ค่าดัชนีความร้อน ส่งผลต่อความรู้สึกร้อน เย็น ของร่างกาย ค่าดัชนีความร้อนที่สูงก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงต่อชีวิต และอาการต่างๆ เช่นเพลียแดด, Heat Stroke (ฮีทสโตรก)