Sound Level Meter, Analyzer

เครื่องวัดเสียง เครื่องวิเคราะห์เสียง แบบตรวจวัดสถานที่

 • เครื่องมือรุ่น : SVAN971

  / ผู้ผลิต : Svantek

  ลักษณะงาน : Environmental noise measurement, Occupational health and safety noise measurement

  รายละเอียดสินค้า : เครื่องวัดระดับความดังเสียง และวิเคราะห์ความถี่เสียง มีขนาดกะทัดรัด หน้าจอสีแสดงผลชนิด OLED สามารถแสดงผลการตรวจวัดได้ทั้งตัวเลข และกราฟได้ พร้อมปุ่มควบคุมการทำงานที่สะดวกต่อการใช้งาน เก็บผลการตรวจวัดในการ์ดความจำชนิด Micro SD มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการอ่านผลการตรวจวัด เหมาะกับงานในการประเมินผลกระทบของเสียง และงานการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม

  คุณสมบัติ :

  • Class 1 IEC 61672:2002
  • Class 1 IEC 61672:2002
  • Operating range of sound:25-140 dBA
  • Frequency range of sound: 10-20,000 Hz
  • Frequency weighting: A,C,Z,
  • Time weighting: Fast, Slow, Impulse
  • 1/1, 1/3 octave real-time analysis (Optional)
  • Wave recording (Optional)
  • Parameter of sound: SPL, LEQ, LAVG, RT, MAX, MIN, %OL, SEL, LN, Lden, LEpd ,Ltm3,Ltm5, DOSE, DOSE_8h, PrDOSE, LAV,Lxye, TWA
  • Exchange rate: 2 3 4 5 6

  www.svantekthailand.com • เครื่องมือรุ่น : SV200

  / ผู้ผลิต : Svantek

  ลักษณะงาน : Outdoor noise monitoring station

  รายละเอียดสินค้า : สถานีตรวจวัดเสียงแบบครบวงจรเหมาะสำหรับการตรวจสอบสัญญาณรบกวน ติดตามสัญญาณรบกวนแบบเรียลไทม์ ฟังก์ชั่นการวัดมาตรฐานรวมถึงการบันทึกข้อมูลแบบหลายโปรไฟล์บันทึกเวลาจริง 1/1 และ 1/3-octave การบันทึกเหตุการณ์เสียงและการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถวัดความสามารถในการวัดด้วยระบบสตรีมมิ่งเสียงเรียลไทม์และการตรวจสอบสภาพอากาศได้

  คุณสมบัติ :

  • เครื่องวัดเสียงแบบ Outdoor
  • มาตรฐาน Class 1: IEC 61672-1:2002, Class 1: IEC 61260:2002 <li>Weighing Filter A, C, Z
  • Time constants Slow, Fast, Impulse
  • ช่วงการตรวจวัด 25 dBA RMS ถึง 133 dBA Peak (ตาม IEC 61672)
  • ช่วงความถี่ 5 Hz ถึง 20 kHz
  • Octave Band 1/1/ Octave หรือ 1/3 Octave
  • ผลการตรวจวัด SPL, Leq, SEL, Lden, Ltm3, Ltm5, LMax, LMin, LPeak
  • หน่วยความจำ MicroSD 16 GB
  • Time Cinstant ตั้งแต่ 2ms ขึ้นไป
  • Ingress Protection IP65
  • สามารถตั้งค่าในการบันทึกเสียง Audio Recording ได้
  • Power Supply Li-Ion rechargeable batteryใช้งานได้นาน 48 ชั่วโมง และ AC power supply

  www.svantekthailand.com • เครื่องมือรุ่น : SVAN 979

  / ผู้ผลิต : Svantek

  ลักษณะงาน : Environment, Engineering Noise and vibration control, Research and Develop

  รายละเอียดสินค้า : Acoustical Engineer, Environmental noise, Noise control, Building Acoustics,

  SVAN 979 เครื่องวัดเสียงและการสั่นสะเทือน (แบบ 1 ช่องสัญญาณ) ประสิทธิภาพสูง ที่มีความแม่นยำระดับ Class 1 (ความคลาดเคลื่อนในการวัดแต่ละครั้งไม่เกิน 1 dB)  หน้าจอสี มีความสว่างและชัดเจนที่สุด พร้อมด้วยฟังก์ชั่นการวัดที่ตอบโจทย์ในทุกรูปแบบในสิ่งแวดล้อม ทั้งนอกและภายในอาคาร (สามารถวัดอคูสติกภายในอาคารได้ ไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าความก้อง การวัดค่าการกั้นเสียงของผนัง) การทำงานเชิง วิศวกรรม วิจัยพัฒนา วิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำไปแก้ไข

  คุณสมบัติ :

  • Class 1 IEC 61672:2002
  • IEPE Accelerometer
  • Operating range of sound:22-140 dBA
  • Frequency range of sound: 3.15-20,000 Hz
  • Frequency range of Vibration: 0.5-22,400 Hz
  • Frequency weighting: A,C,Z,B,G
  • Time weighting: Fast, Slow, Impulse
  • 1/1, 1/3 octave real-time analysis (Optional)
  • 1/6 or 1/12 octave real-time analysis
  • FFT real-time analysis 1600 lines in up to 22.4 kHz band (Optional)
  • Reverberation Time measurements (Optional)
  • Sound insulation measurement (Optional)
  • Tonality measurement (Optional)
  • Wave recording (Optional)
  • Advanced trigger and alarm functions
  • Build in Bluetooth
  • Build in Signal Generator
  • Support GPS, 3G
  • Parameter of sound: SPL, LEQ, LAVG, RT, MAX, MIN, %OL, SEL, LN, Lden, LEpd ,Ltm3,Ltm5
  • Parameter of Vibration: Acceleration,  Velocity, Displacement (RMS MAX MIN PEAK PEAK-PEAK)

  www.Svantekthailand.com • เครื่องมือรุ่น : SE-400 Series

  / ผู้ผลิต : TSI-Quest

  ลักษณะงาน : Health Safety and Environment

  รายละเอียดสินค้า : เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดระดับเสียงทำหน้าที่แทนหูของมนุษย์โดยใช้ตรวจวัดเสียงในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเสียงดัง ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับประสิทธิภาพการได้ยิน และสุขภาพจิตของคนงาน เพื่อหาวิธีป้องกันเสียงดังจากต้นเหตุได้ (ตามกฎหมาย)

  คุณสมบัติ :

  • มาตรฐาน ANSI / IEC ใช้ตรวจวัดและรายงานผลได้ตามกฎหมาย
  • ช่วงการตรวจวัด 45-140
  • การถ่วงน้ำหนักของเสียง A, C, Z
  • การตอบสนองต่อเสียง Fast / Slow
  • สามารถเลือก Exchange rate ได้ 3, 4, 5
  • สามารถตรวจวัด SPL, LEQ, LAVG, MAX, MIN,PK,Elapsed Time
  • ป้องกันละอองน้ำและฝุ่น(IP65 rated)
  • Optional : SE401-IS/402-IS
  • สำหรับการใช้งานในสถานที่เสี่ยงต่อการจุดติดระเบิด (Intrinsically Safe)


 • เครื่องมือรุ่น : SOUNDPRO (SE / DL)

  / ผู้ผลิต : TSI-Quest

  ลักษณะงาน : เครื่องวัดระดับความดังเสียง

  รายละเอียดสินค้า : เครื่องวัดระดับความดังเสียง มีขนาดกะทัดรัด หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ สามารถแสดงผลการตรวจวัดได้ทั้งตัวเลข และกราฟได้ พร้อมปุ่มควบคุมการทำงานแบบ Soft Key ที่สะดวกต่อการใช้งาน เก็บผลการตรวจวัดในการ์ดความจำชนิด SD มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปรับตั้งเครื่องมือและประมวลการตรวจวัด เหมาะกับงานในการประเมินผลกระทบของเสียง และงานการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม

  คุณสมบัติ :

  • มาตรฐาน ANSI / IEC ใช้ตรวจวัดและรายงานผลได้ตามกฎหมาย
  • ประเภทของ ไมโครโฟน Type 1, Type 2
  • การถ่วงน้ำหนักของเสียง A, C, Z(Linear), F(Flat)
  • การตอบสนองต่อเสียง Fast / Slow / Impulse / Peak (Auto)
  • สามารถเลือก Exchange rate ได้ 3, 4, 5 หรือ 6
  • สามารถตรวจวัด SPL, LEQ, LAVG, RT, MAX, MIN, %OL, TWA, PTWA, LN, LDN, CNEL, DOSE, PDOSE, SEL ได้
  • การบันทึกข้อมูล เฉพาะผลสรุปของข้อมูล หรือ รายละเอียดทั้งหมดของข้อมูล ลงบน SD Card
  • Software Quest Suite Pro II – เก็บข้อมูล รายงานผล วิเคราะห์ผล แสดงกราฟ
  • Special – สามารถตั้งเวลา เปิด-ปิด เครื่องเพื่อทำการเก็บข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ
  • Optional – Octave Band Filter 1/1 หรือ 1/3 / Speech Intelligibility


MORE PRODUCTS

Contact Us

บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด

7/139 หมู่ที่ 13 ซอยสันตินคร 11 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 • Tel : (+66)2 116 5860
 • Fax : (+66)2 116 7140


 • To get started with us, please contact our Business Development Team at

  ฝ่ายขาย [email protected]
  ฝ่ายบริการ [email protected]
  ฝ่ายบัญชี&การเงิน [email protected]