Weather Station

ชุดตรวจวัดสภาพอากาศสำหรับงานตรวจวัดทางด้านอุตุนิยมวิทยา

เพื่อใช้ในการบันทึก วิเคราะห์ หรือพยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่หรือบริเวณที่ต้องการ

 • เครื่องมือรุ่น : TB-2012

  / ผู้ผลิต : Texas Electronics, Inc.

  ลักษณะงาน : หัววัด ความดันบรรยากาศ สำหรับงานอุตุนิยมวิทยา หรือ สถานีตรวจวัดอากาศ

  รายละเอีียดสินค้า : เป็นหัววัดความดันบรรยากาศ สำหรับงานอุตุนิยมวิทยา หรือ สถานีตรวจวัดอากาศ มีความแม่นยำสูง ติดตั้งง่าย ทนทาน ไม่ต้องการการบำรุงรักษา

  คุณสมบัติ : 

  • ย่านการวัด 878- 1080 mBar
  • สัญญาณออก 0-1 V หรือ 4-20 mA


 • เครื่องมือรุ่น : SP-Lite

  / ผู้ผลิต : Texas Electronics, Inc.

  ลักษณะงาน : หัววัด ความเข้มแสงอาทิตย์ สำหรับงานอุตุนิยมวิทยา หรือสถานีตรวจวัดอากาศ

  รายละเอียดสินค้า : เป็นหัววัดความเข้มแสงอาทิตย์สำหรับงานอุตุนิยมวิทยา  หรือสถานีตรวจวัดอากาศ มีความแม่นยำสูง ติดตั้งง่าย ทนทาน ไม่ต้องการการบำรุงรักษา

  คุณสมบัติิ : 

  • ย่านการวัด 0 – 1000 W/m2
  • สัญญาณออก 0 – 0.2 V หรือ 4-20 mA


 • เครื่องมือรุ่น : TD-4 / 104 / 106

  / ผู้ผลิต : Texas Electronics, Inc.

  ลักษณะงาน : หัววัด ทิศทางสำหรับงานอุตุนิยมวิทยา  หรือสถานีตรวจวัดอากาศ

  รายละเอียดสินค้า : เป็นหัววัดทิศทางลม ตามมาตรฐาน EPA’s สำหรับงานอุตุนิยมวิทยา หรือ สถานีตรวจวัดอากาศ มีความแม่นยำสูง ติดตั้งง่าย ทนทาน ไม่ต้องการการบำรุงรักษา

  คุณสมบัติ : 

  • ชนิดหัววัด : Vane
  • ย่านการตรวจวัด : 0-360mechanical
  • สัญญาณออก : 4-20 mA


 • เครื่องมือรุ่น : TR-4

  / ผู้ผลิต : Texas Electronics, Inc.

  ลักษณะงาน : หัววัด ปริมาณน้ำฝนสำหรับงานอุตุนิยมวิทยา หรือสถานีตรวจวัดอากาศ

  รายละเอียดสินค้า : เป็นหัววัดปริมาณน้ำฝน สำหรับงานอุตุนิยมวิทยา หรือ สถานีตรวจวัดอากาศ มีความแม่นยำสูง ติดตั้งง่าย ทนทาน ไม่ต้องการการบำรุงรักษา

  คุณสมบัติ : 

  • ความละเอียด : 01 นิ้วน้ำ
  • สัญญาณออก : Pulse


 • เครื่องมือรุ่น : TT-103

  / ผู้ผลิต : Texas Electronics, Inc.

  ลักษณะงาน : หัววัดอุณหภูมิในดิน หรือ ในน้ำ สำหรับงานอุตุนิยมวิทยา หรือ สถานีตรวจวัดอากาศ

  รายละเอียดสินค้า : เป็นหัววัดอุณหภูมิในดิน หรือ ในน้ำ สำหรับงานอุตุนิยมวิทยา หรือ สถานีตรวจวัดอากาศ มีความแม่นยำสูง ติดตั้งง่าย ทนทาน ไม่ต้องการการบำรุงรักษา

  คุณสมบัติ : 

  • ย่านการวัด -60 – 40 C
  • สัญญาณออก 4-20 mA


 • เครื่องมือรุ่น : TV-4

  / ผู้ผลิต : Texas Electronics, Inc.

  ลักษณะงาน : หัววัดความเร็วลม สำหรับงานอุตุนิยมวิทยา หรือสถานีตรวจวัดอากาศ

  รายละเอียดสินค้า : หัววัดความเร็วลมชนิดลูกถ้วย (Wind Speed Sensor ) สำหรับงานอุตุนิยมวิทยา หรือ สถานีตรวจวัดอากาศ มีความแม่นยำสูง ติดตั้งง่าย ทนทาน ไม่ต้องการการบำรุงรักษา

  คุณสมบัติ : 

  • ย่านการวัด : 0 – 100 MPH
  • สัญญาณออก : ชนิด PULSE DC OUTPUT, 20-SLOT DICS, 1 MHP = 520 PULSES/MIN


MORE PRODUCTS

Contact Us

บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด

7/139 หมู่ที่ 13 ซอยสันตินคร 11 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 • Tel : (+66)2 116 5860
 • Fax : (+66)2 116 7140


 • To get started with us, please contact our Business Development Team at

  ฝ่ายขาย [email protected]
  ฝ่ายบริการ [email protected]
  ฝ่ายบัญชี&การเงิน [email protected]