research

RESEARCH

Aerosol Generator/ Dilutor

เป็นเครื่องมือเจือจางละอองลอยที่เราสร้างขึ้น เพื่อให้มีความเข้มข้นคงที่ เหมาะสำหรับงานตรวจสอบประสิทธิภาพห้องคลีนรูมตามมาตรฐาน ISO14644-3 การทดสอบตู้ชีวนิรภัยตามมาตรฐาน NSF49_Bio Safety Cabinet งานทดสอบห้องตามมาตรฐาน ANSI/AHAM AC-1-2002. (Clean air delivery rate ,CADR) นิยมใช้ ในการตรวจสอบและทดสอบละอองลอยสำหรับการทดสอบห้องปลอดเชื้อ แนวปฏิบัติ EN/ISO 14644-3 มาตรฐานนี้ กำหนดให้ต้องมีระบบเจือจางที่เหมาะสมเมื่อใช้ละอองลอยร่วมในการทดสอบตรวจสอบห้อง

See collections
RESEARCH

Particle Instrument

เครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพของฟิลเตอร์ใช้สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นกรอง (Filter)ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ผลิตแผ่นกรองชั้นนำทั่วโลก
เข้ากันได้กับมาตรฐานของ NIOSH รวมไปถึงมาตรฐานของทางยุโรป EN143 ทดสอบแบบอัตโนมัติ ใช้งานได้แม้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ

See collections
RESEARCH

Aerosol and Cloud Physic

เครื่องตรวจวัดจำนวนและขนาดของอนุภาคละอองลอยที่ก่อตัวเป็นเมฆ
เครื่องมือจาก Droplet measurement ช่วยให้สามารถวัดเมฆในฤดูกาลต่างๆ และภายใต้เงื่อนไขที่หลากหลาย ช่วยปรับปรุงการพยากรณ์อากาศและสร้างความเชื่อมั่นในแบบจำลองที่คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

See collections
RESEARCH

Engine Emissions & Non-Exhaust Emissions

Engine Exhaust Particle Sizer Spectrometer (EEPS) เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ขนาดและความเข้มข้นของอนุภาคที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ ซึ่งมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นที่รวดเร็ว และมีปริมาณสูง แบบ Real-time โดยตัวเครื่องมีอัตราการตอบสนองที่รวดเร็วถึง 10 ข้อมูลต่อวินาที ทำให้สามารถตรวจวิเคราะห์ข้อมูลในช่วง transient ได้ โดยมีย่านการวิเคราะห์ตั้งแต่ 5.6 ถึง 560 นาโนเมตร

See collections