บริการสอบเทียบ

เรามีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องมือ พร้อมบริการรับสอบเทียบเครื่องมือวัด มาตรฐาน ISO/IEC 17025 Calibration Service

Scope of calibration

Calibration Laboratory

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานของเรา ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 17025 ครอบคลุมงานด้านอาชีวอนามัย ระบบระบายอากาศ และงานห้องสะอาด
นอกจากการสอบเทียบ เรายังสามารถตรวจเช็คการทำงานเครื่องมือของท่าน ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่และตัวเครื่อง รวมถึงช่วยบันทึกประวัติการติดตามเครื่องมือ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ท่านสะดวก และ ทำงานได้อย่างมีมาตรฐานอีกด้วย

SHOW CERTiFICATE

จากโครงการเปรียบเทียบผลการวัด “เครื่องมือวัดความเร็วลม”

โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(NIMT) บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการทดสอบ ที่ช่วง 0.5 m/s – 5m/s และ 5 m/s – 30 m/s ซึ่งคลอบคลุมการตรวจวัดความเร็วลมในหลาย Application 

ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบ 

  1. เกณฑ์ กำหนดการทดสอบ Lab ใช้วิธีการหาค่า En Ratio โดยต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบที่ En 1 
  2. บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด มีผลผ่านทั้ง 2 ย่านการตรวจวัด  
  • ผ่านเกณฑ์ เปรียบเทียบผลการวัดที่ย่านความเร็วลม 0.5 m/s – 5 m/s ได้ En = 0.98  
  • ผ่านเกณฑ์ เปรียบเทียบผลการวัดที่ย่านความเร็วลม 5 m/s – 30 m/s ได้ En = 0.63  

บริการสอบเทียบเครื่องมือ

ISO 17025

บริการรับส่งเครื่องมือ

Calibrat Sound
สอบเทียบเครื่องวัดฝุ่น
สอบเทียบปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ

บทความที่น่าสนใจ

คุณภาพอากาศภายในอาคาร

การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารนั้น หากควบคุมตั้งแต่เริ่มต้น การจัดการจะทำได้ง่าย และต้องมีการควบคุมติดตามอย่างต่อเนื่อง

คุณภาพอากาศ

อากาศทั้งภายนอกและภายในอาคารเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เลี่ยงไม่ได้ ควรช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา และไม่สร้างมลพิษ

ระบบเติมอากาศ fresh air

ระบบเติมอากาศ fresh air คือ เครื่องมือ หรือ ระบบที่ทำหน้าที่ในการเติมอากาศให้ภายในห้อง ทำหน้าที่เติมอากาศเพื่อเจือจางสิ่งปนเปื้อนต่างให้น้อยลง

สินค้าแนะนำ