บริการสอบเทียบ

เรามีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องมือ พร้อมบริการรับสอบเทียบเครื่องมือวัด มาตรฐาน ISO/IEC 17025 Calibration Service

Scope of calibration

Calibration Laboratory

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานของเรา ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 17025 ครอบคลุมงานด้านอาชีวอนามัย ระบบระบายอากาศ และงานห้องสะอาด
นอกจากการสอบเทียบ เรายังสามารถตรวจเช็คการทำงานเครื่องมือของท่าน ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่และตัวเครื่อง รวมถึงช่วยบันทึกประวัติการติดตามเครื่องมือ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ท่านสะดวก และ ทำงานได้อย่างมีมาตรฐานอีกด้วย

SHOW CERTiFICATE

บริการสอบเทียบเครื่องมือ

ISO 17025

บริการรับส่งเครื่องมือ