ออกบูธในงานประชุมวิชาการ เรื่อง Microbial contamination risk assessment in aseptic, non sterile and terminally sterilized products

ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ ในวันที่ 6-7 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น.-17.00 น.