ระบบเติมอากาศ fresh air

ระบบเติมอากาศ Fresh air

ระบบเติมอากาศ fresh air คือ เครื่องมือ หรือ ระบบที่ทำหน้าที่ในการเติมอากาศให้ภายในห้อง ทำหน้าที่เติมอากาศเพื่อเจือจางสิ่งปนเปื้อนต่างให้น้อยลง ผลักอากาศเสียออกจากพื้นที่

ระบบเติมอากาศ fresh air

ปกติแล้ว ภายในอาคาร ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงาน หรือ บ้านพักอาศัย หลักการในการปรับและระบายอากาศที่ดี* เราจำเป็นจะต้องจัดให้มี 2 สิ่งดังนี้

1. การระบายอากาศ

 • a. เพื่อให้เกิดการไหลเวียนของอากาศ
 • b. เพื่อเติมอากาศที่ดี เพิ่มปริมาณ O2 และ ลดปริมาณ CO2 ภายใน
 • c. เพื่อลดและเจือจางสิ่งปนเปื้อนภายใน ไม่ว่าจะเป็น PM2.5, VOCs, Formaldehyde หรือ สารเคมีต่างๆ รวมไปจนถึง Bioaerosol ต่าง เช่น แบคทีเรีย, ไวรัส หรือ เชื้อรา เป็นต้น

2. การปรับอากาศ

 • a. เพื่อเพิ่มหรือลดอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัย

การเติมอากาศ

เมื่อประเทศไทยเป็นเมืองร้อน เครื่องปรับอากาศ ซึ่งหน้าที่หลักของมันก็คือทำความเย็น หรือ ในปัจจุบัน แอร์บางรุ่นก็จึงกลายเป็นสิ่งที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่สิ่งที่เครื่องปรับอากาศ (แบบ Split Type ที่นิยมใช้กันในบ้านเรา) ทำไม่ได้เลยก็คือ “การเติมอากาศหรือระบายอากาศ”

ในปัจจุบันการเติมอากาศนั้น เป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากขึ้นในเรื่องของคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพราะได้รับการยืนยันจากหน่วยงานต่างๆแล้วว่า ช่วยลดการแพร่กระจายของโรคทางเดินหายใจต่างๆ อย่าง COVID-19 ได้เป็นอย่างดี อันจะเห็นได้จากการที่ภาครัฐ ได้จัดให้มีมาตรการ COVID Free, SHA, SHA+ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มการระบายอากาศ โดยวิธีการที่ง่ายที่สุดที่ทางภาครัฐ หรือ ผู้เชี่ยวชาญหลายๆ หน่วยงานให้คำแนะนำคือ การเปิดหน้าต่าง ซึ่งเป็นวิธีการที่ประหยัด และ ได้ผลดี

ปัญหา CO2 สูง

บ้านพักอาศัย รวมถึงสำนักงานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ในปัจจุบันมักใช้ระบบแอร์แบบติดตั้งภายในบ้าน ซึ่งเป็นแบบ Split type ลักษณะแอร์แบบนี้จะไม่มีการเติมอากาศภายในบ้าน หากมีคนเข้ามาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก จะพบว่า ค่า CO2 จะสูงขึ้นเรื่อย

ซึ่งจากการทดลองในการวัดค่า CO2 ในห้องนอน พบว่าค่า CO2 จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น ทำให้หลายคนนอนพักผ่อนไม่เพียงพอในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งการพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลเสียในหลายด้าน เช่น สมองล้า ร่างกายไม่สดชื่น ง่วงนอน หรือแม้กระทั่งการเป็นโรคอ้วน

ระบบเติมอากาศในห้อง

การเติมอากาศจากภายนอกอาคารนั้นสามารถช่วยลดปัญหาของการสะสม เชื้อโรค ก๊าซพิษได้ แต่การเติมอากาศเอง ก็ต้องมั่นใจด้วยว่าอากาศที่นำมาเติมนั้น เป็นอากาศที่สะอาดด้วย เพราะ ไม่อย่างนั้นเราอาจเจอปัญหาฝุ่นๆ อย่าง PM2.5 เข้ามาด้วย

นอกจากปัญหาเรื่องอากาศที่นำเข้ามาจะไม่สะอาดแล้ว “ความร้อน” เป็นอีกปัจจัยนึงที่ควรคำนึงถึง เพราะความร้อนที่เข้ามาจะส่งผลต่อการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ส่งผลให้ค่าไฟเพิ่มสูงขึ้นเกินความจำเป็น

ปัจจุบัน มีการนำระบบเติมอากาศสำหรับบ้านพักอาศัยเข้ามาใช้มากขึ้น โดยส่วนมากแล้วก็จะเหมือนกับการนำเครื่องฟอกอากาศมาติดตั้งแล้วเปลี่ยนทิศทางลม จากเดิมที่เป็นการวนลมภายในห้อง เป็นการนำอากาศด้านนอกมาผ่านการกรองให้สะอาดแล้วจึงใส่เข้ามาในห้อง

ซึ่งการใช้ระบบการเติมอากาศแบบนี้ ร่วมกับเครื่องปรับอากาศภายในห้อง จะส่งผลให้

 • เครื่องปรับอากาศทำความเย็นได้ไม่เต็มที่
 • เครื่องปรับอากาศกินไฟเพิ่มมากขึ้น (ค่าไฟเพิ่มขึ้นกว่า 28%*)
 • เกิดการควบแน่นและก่อให้เกิดปัญหาเชื้อราตามมาเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน

การเติมอากาศ แบบประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยี ERV

ERV หรือ Energy Recovery Ventilator หรือในบางที่เรียก HRV – Heat Recovery Ventilator คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ “แลกเปลี่ยนความร้อน (ความเย็น)” ในระบบปรับและระบายอากาศ

ในระบบปรับและระบายอากาศ จะมีการปล่อยอากาศเสีย (Exhaust) จากภายในห้องออกมาทิ้งสู่ภายนอกเป็นปกติอยู่แล้ว โดยอากาศที่นำมาทิ้งนั้น มักจะมีอุณหภูมิต่ำ เนื่องจากการปรับอากาศด้วยเครื่องปรับอากาศ

ดังนั้น แทนที่เราจะเอาอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำจากห้องมาทิ้งให้เปล่าประโยชน์ จึงได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า ERV ขึ้นมา เพื่อทำการแลกเปลี่ยนเอาอากาศที่มีอุณหภูมิสูงจากภายนอก ที่เอาเข้ามา มาทำการแลกเปลี่ยนความเย็นกับอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำ ปล่อยออกมาทิ้ง ทำให้อากาศที่เติมเข้ามาจากภายนอกมีอุณหภูมิที่ลดลงอย่างมาก (จากการทดสอบ ลดลงจาก 40 C เหลือเพียง 29-30 C) ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานลดลงเป็นอย่างมาก จึงทำให้เราประหยัดพลังงานในการทำความเย็นไปกว่า 28% **

https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_recovery_ventilation

* อ้างอิง ASHRAE

** จากการทดสอบของ KMUTT

รีวิวระบบปรับคุณภาพอากาศภายในบ้าน

การเลือกระบบปรับคุณภาพอากาศภายในบ้าน

จำเป็นแค่ไหนกับการปรับคุณภาพอากาศภายในบ้าน? เมื่อก่อนการดูแลคุณภาพอากาศภายในบ้าน ดูเหมือนจะเป็นแค่ทางเลือก ที่หลายคนก็ลืมเลือก เพราะไม่ได้คิดว่ามีความสำคัญ

แต่มาถึงตอนนี้มีบทพิสูจน์ชัดเจนว่า “คุณภาพอากาศภายในบ้าน” ในอาคาร ในสำนักงาน ส่งผลต่อสุขภาพอย่างชัดเจน และยังช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ได้อีกด้วย

การเลือกระบบปรับอากาศภายในบ้าน ให้พิจารณาคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

ความสามารถในการเติมอากาศเพียงพอต่อผู้อยู่อาศัยและขนาดห้องหรือไม่

มีระบบกรองอากาศเข้า เพื่อลดปัญหา PM 2.5

มี Anion Generator สำหรับกำจัดเชื้อโรค และ กลิ่นอับ รวมทั้งสารTVOC

มี Energy Recovery Core อุปกรณ์แลกเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้น เพื่อประหยัดพลังงานในการเติมอากาศ

ให้เรา SAFEBREATH ดูแลคุณ

สรุป

การเติมอากาศช่วยลดความเสี่ยงต่อการกระจายของโรค และให้ดียิ่งกว่าถ้ามีเครื่องมือที่ดี ช่วยประหยัดพค่าไฟ กำจัดเชื้อโรค ป้องกันฝุ่น PM 2.5

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก